ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


หน้าแรก

บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและออกแบบระบบตู้ดูดควันพิษในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Fume Hood) ระบบกำจัดไอระเหยสารเคมี (Fume Wet Scrubber)

ระบบบำบัดอากาศในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Air Clean Filter) รวมไปถึงนำเข้า-ส่งออก-ติดตั้ง-จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (General Laboratory Equipment) และ

รับบริการรับปรึกษาข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการหลายด้าน อาทิเช่น งานระบบการกำจัดควันพิษในห้องปฏิบัติการตามโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบดูดอากาศดูดไอระเหยสารเคมีทั่วไป เป็นต้น

 

     

 

วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัทฯกำหนดทิศทางด้วยวิสัยทัศน์ที่ตั้งมั่นในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องบุคลลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ โดยการลดปริมาณไอสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เน้นเพื่อปกป้องนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ลดไอระเหยสารภายในองค์กร และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งชุมชนรอบนอก เพราะเราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาประเทศ

 

                

   

 

ตู้ดูดควัน (Fume Hood)  หรือ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี หรือ ตู้เตรียมสารเคมี หรือ Fume Hood คืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการที่ช่วยป้องกันอันตรายของไอสารเคมีหรือไอสารระเหยระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือทางการหายใจเข้าสู้ร่างกายก็ตาม

ความจำเป็นของ ตู้ดูดควัน Fume Hood

ในการเตรียมสารเคมี สารที่มีการระเหย หรือ ไอกรด-ด่าง นั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ ตู้ดูดควัน Fume Hood เพื่อป้องการสูดดม หรือ สัมผัส จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง โดยหลักการของ

ลักษณะการทำงานของ ตู้ดูดควัน Fume Hood หรือ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี

ตู้ดูดควัน Fume Hood นั้นต้องผลิตด้วยวัสดุที่ทนกรด-ด่าง และทนต่อสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความคงทนความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยทั่วไปที่นิยมกันมากจะผลิตจาก ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical Resistant Fiber Glass Reinforced Plastics Materials)

เนื่องจากทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และทนสารเคมีได้หลากหลายชนิด โดยหลักการทำงานเริ่มจากการดูดอากาศภายนอกเข้ามาแทนที่อากาศในบริเวณตัวตู้ ไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่ออากาศจนออกไปยังปลายท่อนอกอาคาร  ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลมดูดอากาศ Blower Motor

นั้นควรจะอยู่บริเวณปลายท่อ เพื่อประสิทธิภาพในการดูดที่ดีของ ตู้ดูดควัน Fume Hood

ตู้ดูดควัน Fume Hood หรือ ตู้ดูดไอสารเคมี มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน  วัสดุตัวตู้ ขนาดหน้ากว้าง โดยรวมแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่มีการต่อท่อนำอากาศไประบายออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นรูปแบบตู้ดูดควันที่นิยมกันแพร่หลาย เนื่องจากสามารถกำจัดไอระเหยสารได้ 100%

2. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่ไม่มีการต่อท่อออกนอกอาคาร แต่จะอาศัยการกรองชนิดต่างๆเช่น Activated Carbon เพื่อดูดซับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นไว้แทน แต่ประสิทธิภาพในการกำจัดจะไม่ได้ 100%เท่ากับแบบมีท่อ

ชุดกำจัดไอระเหยสารแบบม่านน้ำ Wet Scrubber

ระบบบำบัดอากาศแบบสเปรส์น้ำ หรือ ชุดกำจัดไอกรด Wet Scrubber ทำงานโดยอาศัยหลักการให้อากาศที่มีอนุภาค เขม่า ควัน ฝุ่น หรือไอสารเคมีที่ปนเปื้อนกับอากาศ มาผ่านสเปรส์น้ำ และมีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ Packing media จะทำให้น้ำกระจายตัวเป็นละออกขนาดเล็กลง และบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ Packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับมีประสิทธิภาพ โดย ชุดกำจัดไอระเหยสาร Wet Scrubber สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและไอสารต่างๆโดยเฉพาะไอสารที่สามารถละลายน้ำได้ดีประสิทธิภาพในการกำจัดก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับบริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755