ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


ข้อมูล-ภาพสินค้า

ตู้ดูดควัน Fume Hood  หรือ ตู้ดูดไอกรด หรือ Laboratory Chemical Fume Hoods เป็นอุปกรณ์ตู้ที่ใช้ในการเตรียมสารเคมี ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไอระเหยสารเคมีทุกชนิด โดยจะมีกระจกนิรภัยกั้นกลางระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับไอสารเคมี และมีระบบดูดอากาศที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้ไอสารเคมี ไอกรด-ด่าง ไอควันพิษ หรือ เขม่า ควัน ย้อนกลับมายังหน้าตู้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทของตู้ดูดควัน Fume Hood แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ตู้ดูดควันชนิดมีท่อ fume hood cupboard หรือ fume hood (ฟูมฮู้ด), ตู้ดูดไอสารเคมี, ตู้ดูดไอกรด เป็นตู้ดูดควันที่ต้องมีการต่อท่อเพื่อเอาอากาศออกจากห้องไประบบกำจัดหรือปล่อยสู่ภายนอกอาคาร ดดยจะติดตั้งมอเตอร์ไว้ภายนอกอาคาร สามารถดูดและกำจัดไอสารเคมี ควันพิษ ไอกรด-ด่าง ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยจำเป็นต้องติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญ ขนาดมอเตอร์ และขนาดท่อที่เหมาะสมกับตู้ และการใช้งาน

        

ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood   fume hood ตู้ควัน ในห้องปฏิบัติการเคมี

2. ตู้ดูดควันชนิดไม่มีท่อ Ductless Fume Hood, ดั๊กเลสฟูมฮูด, ductless hood เป็นตู้ดูดควันชนิดที่มีระบบการกรองอากาศภายในตู้ จะมีการกรองโมลเลกุลของกลิ่น และอนุภาคต่างๆเช่น ฝุ่น เขม่า ควันได้ เหมาะสำหรับการทำงานที่ไม่สะดวกให้มีการติดตั้ง เช่นอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานใจกลางเมือง อาคารที่ไม่ต้องการให้มีการเจาะผนัง หรืองานที่ต้องการตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอกรด แบบที่ต้องการเคลื่อนย้าย ได้ โดยตัวตู้มีชุดกรองในตัว และมีล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ

 

 การเลือกใช้ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด (Fume Hood) มีดังต่อไปนี้

1. ประเภทของสารเคมี ความสามารถในการกัดกร่อน เพื่อใช้ในการเลือกประเภทและวัสดุของ ตู้ดูดควัน (Fume Hood)

2. ลักษณะการทำงาน การใช้งาน เช่น มีการเผาไหม้ไหม หรือ มีการต้มสารเคมีอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อการออกแบบและเลือกประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน

3. ลักษณะพื้นที่หน้างาน เป็นอาคารกี่ชั้น ติดตั้งชั้นไหน เจาะกำแพงเจาะผนังได้หรือไม่ เพื่อการคำนวณระยะการเดินท่อ และความเป็นไปได้ในการติดตั้งพื้นที่นั้นๆ

4. งบประมาณ ในงบประมาณที่ไกล้เคียงกัน อาจมีการออกแบบการใช้งานที่แตกต่างกันได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 085-903-7755 หรือ E-mail : greentechplus@hotmail.com

 

ความจำเป็นของ ตู้ดูดควัน Fume Hood 

นการเตรียมสารเคมี สารที่มีการระเหย หรือ ไอกรด-ด่าง จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ ตู้ดูดควัน Fume Hood เพื่อป้องการสูดดม หรือ ลดการสัมผัสโดยตรง หลักการของ ตู้ดูดควัน Fume Hood นั้นต้องผลิตด้วยวัสดุที่ทนกรด-ด่าง และทนต่อสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความคงทนความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยทั่วไปที่นิยมกันมากจะผลิตจาก ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical Resistant Fiber Glass Reinforced Plastics Materials)  เนื่องจากทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และทนสารเคมีได้หลากหลายชนิด โดยหลักการทำงานเริ่มจากการดูดอากาศภายนอกเข้ามาแทนที่อากาศในบริเวณตัวตู้ ไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่ออากาศจนออกไปยังปลายท่อนอกอาคาร  ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลมดูดอากาศ Blower Motor นั้นควรจะอยู่บริเวณปลายท่อ เพื่อประสิทธิภาพในการดูดที่ดีของ ตู้ดูดควัน Fume Hood

 

ชุดกำจัดไอระเหยสารแบบม่านน้ำ Wet Scrubber

ระบบบำบัดอากาศแบบสเปรส์น้ำ หรือ ชุดกำจัดไอกรด Wet Scrubber ทำงานโดยอาศัยหลักการให้อากาศที่มีอนุภาค เขม่า ควัน ฝุ่น หรือไอสารเคมีที่ปนเปื้อนกับอากาศ มาผ่านสเปรส์น้ำ และมีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ Packing media จะทำให้น้ำกระจายตัวเป็นละออกขนาดเล็กลง และบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ Packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับมีประสิทธิภาพ โดย ชุดกำจัดไอระเหยสาร Wet Scrubber สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและไอสารต่างๆโดยเฉพาะไอสารที่สามารถละลายน้ำได้ดีประสิทธิภาพในการกำจัดก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ชุดกรองอากาศแบบไส้กรองคาร์บอน Activated Carbon Filter

เป็นระบบชุดกรองที่มีการกรองไอพิษไอสารเคมี เขม่า ควัน ก่อนปล่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Activated Carbon Filter ในการกรองเป็นหลัก และอาจมีชุดกรองก่อน หรือ Pre-filter เพื่อทำการกรองหยาบกรองอนุภาคขนาดต่างๆก่อนเข้าชุดกรองหลักเป็นต้น โดยส่วนมากติดตั้งภายนอกอาคาร หรืออาจติดตั้งบนตัวตู้ดูดควัน fume hood ภายในอาคารก็ได้

ภาพตัวอย่าง ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Fume Hood)

    

  

       

Fume hood Fumehood ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี    Fume Hood หรือ ตู้ดูดควัน หรือ ตู้ดูดไอกรด

    

 

ภาพตัวอย่าง ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) มีทั้งตู้ที่ผลิตในประเทศ และ ตู้นำเข้าจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานรับรองการผลิต

 

       

    

 

ภาพตัวอย่าง ชุดกำจัดไอระเหยสารแบบม่านน้ำ Wet Scrubber

 

        

   

 

 ภาพตัวอย่าง ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Air Flow Bench

 

    

   

 

ภาพอุปกรณ์อื่นๆ (General Laboratory Equipment)

 

 หม้อนึ่งความดัน autoclave เป็นหม้อนึ่งความดัน autoclave ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคทุกประเภท มีให้เลือกหลากหลายราคา มีทั้งแบบใช้แก๊สและใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อนึ่งความดัน autoclave ยี่ห้อ all American ซึ่งก็ถิอเป็นหม้อนึ่งความดันไอน้ำหรือAutoclaveรูปแบบหนึ่ง โดยหลักการ คือ การทําให้ปราศจากเชื้อ โดยการที่autoclaveจะทำหน้าที่ต้มน้ำที่บรรจุภายในให้เดือดและเกิดแรงดันภายในหม้อต้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ใช้ในการนึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์,การทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์โดยการทำงานของเครื่องมีกี่ขั้นตอนนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบของแต่ละแบรนด์ ซึ่งวิธีการเก็บอุปกรณ์ ทางการ แพทย์ต่างๆนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องออโตเคลฟ autoclave ในการทำให้ อุปกรณ์ ทางการ แพทย์ ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของการนำใช้งานต่อไป หม้อนึ่งความดัน autoclave มีวิธีใช้ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการใช้ autoclave อยู่บ้างเช่น ไอที่เกิดจากการต้มในการทำการเคลฟฆ่าเชื้อเสร็จ เป็นต้น

ส่วนประกอบ ของหม้อนึ่งความดันautoclaveนั้นไม่ซับซ้อน จะมีอุปกรณ์หลักๆเช่น ขดลวดให้ความร้อน(ฮีทเตอร์),ตัวหม้อนึ่งที่ทนแรงดัน,ตัวควบคุมการทำงานหรือแผงวงจร เป็นต้น โดยอย่างที่กล่าวไว้ความปลอดภัยในการใช้ autoclave นั้นจำเป็นต้องมีการรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง แต่ไม่ถึงกับใช้งานซับซ้อนยุ่งยากนัก โดยในตลาดจะมีเครื่องนึ่งแรงดันสูง ในราคาที่แตกต่างกันตามตุณสมบัติ ประเทศผู้ผลิต และการออกแบบ โดยมาตรฐานมีขนาดหม้อนึ่งแรงดันให้เลือก 35 ลิตร 50 ลิตร 60 ลิตร 75 ลิตร 100 ลิตร และสูงสุดอาจจะถึง 120 ลิตร ซึ่งมีทั้งหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่ใช้แก๊ส และหม้อนึ่งความดันที่ใช้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 

   

    

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755