ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตําแหน่ง,เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง ราคาถูก  
รหัส : BA-001
ยี่ห้อ : AND,sartorius,shimadzu,ohaus,mettler,and
รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง ใช้เป็นเครื่องชั่งสารเคมี,เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการรยี่ห้vsartorius,shimadzu,ohaus,mettler,and โดยมีหลักการคล้ายๆกันมีรุ่นให้เลือกตามน้ำหนัก ราคาจะแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ
รายละเอียดทั้งหมด :

1.            เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเลคโทรนิค  แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าที่มีความคมชัดสูง (High-contrast LCD)

2.            สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 3100 กรัม

 

3.            อ่านค่าได้ละเอียด(Readability) 0.01 กรัม ตลอดช่วงการชั่ง มีค่าความแม่นยำในการชั่งซ้ำ (Repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ + 0.01 กรัม และมีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น (Linearity) ไม่เกิน + 0.02 กรัม

4.            ตัวรับน้ำหนักทำมาจากวัสดุชิ้นเดียว (A single piece of metal) ชนิด Double lever monolithic system ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่าและแสดงค่าน้ำหนักได้เร็วและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่ออุณหภูมิ (Sensitivity drift) น้อยกว่าหรือเท่ากับ + 2.5x10-6/K

 

5.            สามารถหักน้ำหนักภาชนะ (Tare range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง 3100 กรัม และมีปุ่มกดที่สามารถใช้ในการหักลบภาชนะได้อย่างน้อย 2 จุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา สามารถใช้งานได้โดยไม่ประสบปัญหาสารเคมีตกบริเวณเครื่องชั่ง

 

6.            การเปิด-ปิดเครื่อง (On/Off), การหักน้ำหนัก (Tare), การปรับเครื่องให้ได้มาตรฐาน (Calibrate), การตั้งโปรแกรม (Function) และการส่งข้อมูล (Data output) ควบคุมผ่านปุ่มบนแป้นหน้าปัดด้านหน้าของเครื่อง

 

7.            มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องชั่งทำงานผิดปกติจะแสดงรหัสความผิดพลาด (Error code) ออกมา

8.            มีเครื่องหมายแสดงในกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดสูงสุดของเครื่อง และมีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน (Built-in overload protection)

 

9.            มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่ง (Response time) ไม่เกิน 2.5 วินาที

 

10.         สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 4 แบบ (Adapt filter)

11.         สามารถตั้งสภาวะความคงตัวของตัวเลข (Stability range) ได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ 0.25 ถึง 4 digit

 

12.         สามารถปรับเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ถึง 20 ระดับ ( 4 adaptation to ambient condition and 5 stability range)

 

13.         สามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานจากภายนอกขนาด 2000 กรัม ระดับชั้น E2 (เป็นอุปกรณ์เสริม) ปรับน้ำหนักของเครื่องชั่งให้ถูกต้อง

14.         สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งนอกเหนือจากหน่วยกรัมได้ไม่น้อยกว่า 17 แบบ เช่น มิลลิกรัม กิโลกรัม ปอนด์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเพิ่มวงจรใด ๆ โดยมีปุ่มเลือกอ่านได้ครั้งละ 2 หน่วย

 

15.         จานชั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Sleek stainless steel) ขนาดไม่ต่ำกว่า 170x140 ม.ม.

 

16.         มีโปรแกรมใช้งานเฉพาะ (Application program) ให้มาเป็นมาตรฐาน โดยไม่ต้องเพิ่มวงจรใด ๆ คือ

การชั่งเพื่อนับจำนวน, การชั่งน้ำหนักเป็น %, การคำนวณน้ำหนักรวม, เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก, การชั่งแบบเฉลี่ยสำหรับตัวอย่างที่มีน้ำหนักไม่คงที่

 


จำนวน      


บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755