ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


เครื่อง overhead stirrer ราคาถูกicon  
รหัส : OH-007
รุ่น : Analog 200A
รายละเอียดย่อ :
เครื่อง Overhead Stirrer เป็นเครื่องที่ใช้กวนผสมสารหรือสารผสมเกือบทุกประเภทที่เป็นของเหลว ใช้ในการผสมสารละลายผสมสา่รเคมีในห้องปฏิบัติต่างๆเช่น ห้องปฏิบัติการเครื่องสำอางค์-อาหาร-เครื่องดื่ม, ห้องปฏิบัติการทางเคมี-จุลชีวะ-ชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมสี-น้ำมัน เป็นต้น
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณลักษณะของเครื่อง

1.   สามารถปรับอัตราเร็วไดตั้งแต 60 - 2,000 รอบตอนาที (rpm)

2.   ควบคุมการทำงานด้วยระบบปุ่มหมุน Analog

3.   ปริมาตรตัวอยางที่สามารถนํามาใชกับเครื่องนี้ ไดมากที่สุดถึง 20 ลิตร (น้ำ)

 

4.   สามารถปรับระดับความสูงของใบพัด และตำแหน่งของตัวเครื่องได้

5.    สามารถกวนสารไดวยอัตราเร็วสูงจากมอเตอรโดยตรง (Direct Driven Motor)

6.    ตัวเครื่องทำจากโลหะพ่นทับด้วยสีกันสนิม (Steel Coated Powder)

7.   มีอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ ซึ่งสามารถปรับระดับ และขนาดของมือจับได้ เพื่อใช้ในการช่วยยจับยึดตัวอย่างขณะปฏิบัติงาน

8.    สามารถปั่นตัวอย่างที่มีความหนืดสูงสุด 10,000 mPas

9.    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครื่องอยู่ในช่วง 0 40 °C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80 %

10.   มีการทำงานอย่างนิ่มนวล แกนที่ใช้ยึดจับตัวเครื่องไม่สั่นขณะปฏิบัติงาน (โดยใช้น้ำเป็นตัวอย่างมาตรฐาน)

11.  มีกําลังมอเตอร (Power Output) เป็น 200 วัตต

12.  ชนิด และขนาดไฟที่ใชกับเครื่องนื้คือ AC 220V, 50/60 Hz

13.  ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขการรับประกัน)

 


จำนวน      


บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755