ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


ตู้ปลอดเชื้อ vertical laminar air flow,ตู้ เขี่ย เชื้อ laminar air flow 1300 mmicon  
รหัส : LA-001
รายละเอียดย่อ :
ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Air Flow Cabinet ขนาด 1300 มิลลิเมตร เป็นตู้นำเข้ามีมาตรฐานรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ราคาถูก ใช้งานง่าย สามารถปรับความเ้ร็วลมได้ตามความต้องการ ทำความสะอาดง่าย โดยใช้แอลกอฮอร์ในการ ทำความ สะอาด

ตู้ปลอดเชื้อ laminar flow วิธีใช้งานง่ายแค่กดปุ่มการทำงาน และมีความสำคัญในการใช้งานเป็นอย่างมากเนื่องจากป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อได้ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของจุลชีพชนิดอื่น,รวมถึงป้องกันฝุ่นละอองและเขม่า,ควัน,ปนเปื้อนตัวอย่างได้ใช้ได้ทั้งงานบ่มเพาะเชื้อจุลชีพชีววิทยาที่ต้องการความสะอาดสูง และงานที่ต้องการปลอดฝุ่นอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ทำหนาที่เป็นเหมือนห้องปลอดฝุ่นขนาดย่อมโดยสามารถเอาชิ้นงานใส่ภายในตู้หรือสามารถทำงานในตู้ปลอดฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนี้ได้
รายละเอียดทั้งหมด :
รายละเอียดคุณลักษณะตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวนอน

1.             เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวนอน ช่วยป้องกันตัวอย่างจากการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน

 

2.             โครงสร้างของตู้ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและลดการปนเปื้อนจากจุลชีพที่ผิวนอกของตู้ได้ดี มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า  1330x740x1050 มม.

 

3.             ส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงานภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 1250x540x560 มม. ผนังภายในด้านข้าง (side panel)และพื้นที่ทำงาน (work surface) ของตู้ทำด้วย Stainless Steel ง่ายในการทำความสะอาด

4.             พัดลมเป็นชนิด centrifugal motor/blower สามารถจ่ายลมในอัตราความเร็วเฉลี่ยประมาณ 0.47 เมตรต่อวินาที  โดยขณะทำงานเกิดเสียงดังไม่เกิน 65  dBA

 

5.             ระบบกรองอากาศใช้  ULPA Filter  มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้อย่างน้อย 99.999% โดยจะมีการกรองเป็น 2 ส่วน คือ

 

8.1      Pre-filter  ทำจาก Polyester Fiber สำหรับดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้

 

8.2      Main filter ทำจาก UPLA Filter ติดตั้งอยู่บริเวณผนังด้านหลังภายในตู้

 

6.             มีระบบการสั่งงานอยู่ด้านหน้าของตัวตู้ ทำงานด้วยระบบ Microprocessor  แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD display โดยแสดงค่าความเร็วลม (cabinet airflow) ขณะเครื่องทำงาน และควบคุมระบบต่างๆ เช่น

-                   การเตือนด้วยเสียงและแสงเมื่อความเร็วลมต่ำเกินไป (low airflow)

 

-                   ควบคุมการทำงานของ Blower, หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดอัลตราไวโอเลต อิสระจากกัน

 

7.             มีหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงสว่างขนาดความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 800 Lux โดยใช้ electronically ballasted สบายต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงาน

8.             ตัวตู้ผลิตตามมาตรฐาน ดังนี้

 

8.1      ความสะอาดของอากาศภายในตู้ได้ตามมาตรฐาน ISO  14644.1 Class 3 หรือเทียบเท่า

 

8.2      Cabinet Performance ได้ตามมาตรฐาน AS 1386.5 หรือเทียบเท่า

 

8.3      ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า ( Electrical Safety) ได้ตามมาตรฐานของ  EN61010-1 หรือเทียบเท่า

9.             มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

 

9.1 UV Lamp                                                                      1             ชุด

 

9.2 Electrical Outlet                                                          1             ชุด

 

9.3 Gas Outlet                                                           1           ชุด

 

9.3 Front Cover                                                                1          ชุด

 

9.4 Floor Stand                                                                1          อัน

                               

                         

                                                

10.      ทำการตรวจสอบเครื่องเมื่อทำการติดตั้ง ดังนี้ 

10.1                       ตรวจเช็คความเร็วลม

10.2                       ตรวจเช็ค Filter โดยวิธี DOP Test หรือ PAO Test

 

10.3               ตรวจเช็คความเข้มของแสง UV  

11.      ใช้กับไฟ  220  โวลต์,  50 เฮิทซ์

 

12.      รับประกันคุณภาพ   1  ปี

13.      เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

 


จำนวน      


บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755