ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
เลือกสินค้าตามกลุ่มดังนี้
dot
สินค้าหลักกลุ่ม ตู้ดูดควัน Fume Hood
> กลุ่มที่ 1 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
>> กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไป
>>> กลุ่มที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Furniture)
>>> กลุ่มที่ 4 ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสารเคมี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


เตาเผา Furnace


เครื่องออโต้เครป,Autoclave ราคาถูก ขนาด 50 ลิตรicon  
autoclave sturdy ราคาหม้อนึ่งความดันไอน้ำ autoclave
รหัส : AC-005
รายละเอียดย่อ :
autoclave โดยภาษาไทยแปลว่า หม้อนึ่งความดัน โดยใช้หลักการทำอุณหภูมิในการต้มน้ำและให้ไอน้ำเป็นตัวเพิ่มแรงดันภายในถังนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดภายในถังต้ม ส่วนมากจึงใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ autoclave นี้ในการกำจัดของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและรวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนการทดลองทางชีวะวิทยาได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดทั้งหมด :

Features:

* Steam water internal circulation.

* Pulse vacuum exhaust to ensure the effect of steam sterilization.

* Mobile probe detects to ensure the internal temperature of liquid directly, to ensure the sterilization effect of liquid program.

* Efficient vacuum pumping system. The ultimate vacuum can reach more than -90KPa. Low noise, fast pumping speed,  

   good dryness. The sterilization is more thorough.

* LCD screen display shows pressure, temperature, time and error codes and operation curve etc.

* Selectable programs for packed, unpacked, dressings, rubber, liquid, liquid custom, solid custom, sterilization of medium,

   dissolution of medium, B&D testing and vacuum testing etc.

* Complete process of preheating, replacement, pulse exhaust, heating, sterilizing and drying run automatically.

* 0.22μm Sterilization high efficiency air filter. The filtration efficiency is higher than 99.5%,ensuring that the vacuum-depleted

   air is sterile air to prevent re-pollution of sterile materials.

* Standard built-in printer for recording the information during the entire sterilization process.

รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องหม้อนึ่งแรงดันไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)


1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้า สาหรับวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการ โครงสร้างเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง
2. ภายในหม้อนึ่งทาจาก Stainless steel เกรด 304 สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 4 กก./ซม.2 มีฝาปิดด้านบนผลิตจาก Stainless steel เกรด 304 เคลือบด้วย melamine ซึ่งมีลักษณะการเปิด-ปิดของฝา เป็นแบบเลื่อนออกทางด้านข้าง มีระบบล็อคเป็นแบบด้ามจับมือหมุนที่บริเวณกึ่งกลางของฝาเพียงจุดเดียว และมีระบบควบคุม การเปิด-ปิดประตูแบบ door interlock ซึ่งเป็นระบบล็อคหม้อนึ่งด้วยแรงดันภายในหม้อนึ่ง เพื่อป้องกัน การเปิดประตูหม้อนึ่งโดยไม่พึงประสงค์ขณะเครื่องกาลังทางาน และชั้นในของฝาบุด้วยซิลิโคน
3. ตัวเครื่องมีขนาด 45 x 60 x 109 เซนติเมตร (ลึก x กว้าง x สูง) โดยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อมีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 300 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 710 มิลลิเมตร
4. ระบบควบคุมการทางานของหม้อนึ่งเป็นแบบอัตโนมัติ มีแผงควบคุมการทางานอยู่ด้านบน ประกอบด้วย
4.1 Temperature Control สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ในช่วง 118 - 134 องศาเซลเซียส
4.2 Sterilization Timer สามารถปรับตั้งเวลาในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ในช่วง 0 - 60 นาที
4.3 Dry Timer สามารถปรับตั้งเวลาในการอบแห้งได้ในช่วง 0 - 60 นาที
4.4 Pressure and Temperature Gauge แสดงค่าแรงดันและอุณหภูมิภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
4.5 Emergency Switch สาหรับการระบายแรงดันภายในห้องนึ่งฆ่าเชื้อ
4.6 Sterilization indicator Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงการนึ่งฆ่าเชื้อ
4.7 Dry Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงการอบแห้ง
4.8 Complete Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงเมื่อกระบวนการทางานเสร็จสิ้น 1 รอบ พร้อมๆ กับการเตือนด้วยเสียง
5. ค่าความดันที่ใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้ออยู่ในช่วง 0.9 - 2.1 กก./ซม.2
6. มีมาตรวัดค่าความดันและอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง แสดงหน่วยเป็น กก./ซม.2 และองศาเซลเซียส
7. มีระบบอบแห้งหลังจากการนึ่งฆ่าเชื้อ
8. มีวาล์วนิรภัยสาหรับการปล่อยไอน้าออก เมื่อมีความดันสูงเกินกาหนด
9. หากระดับน้าภายในหม้อนึ่งไม่เพียงพอ เครื่องจะหยุดทางานและมีสัญญาณเสียงเตือน
10. มีตะกร้าสาหรับใส่ของที่ต้องการนึ่งฆ่าเชื้อ ทาจาก Stainless steel เกรด 304 จานวน 2 ใบ พร้อมฝาปิดตะกร้าจานวน 1 ใบ
11. มีล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
12. ใช้ไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 ไซเคิล

 


จำนวน      


บริษัท กรีนเทค เว็บ จำกัด E-mail : greentechwebs@gmail.com Hotline : 085-903-7755